24
มี.ค.

บรรยากาศการสัมมนาใหญ่ประจำปี

ผู้ที่สนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ย 300 กว่าคน จากทุกสารทิศเข้าร่วมฟังการบรรยายฮวงจุ้ยประจำปีซึ่งสถาบันศาสตร์ฮวงจุ้ยประเทศไทยจัดให้มีขึ้นโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ท่าน อ.บัณฑิต แซ่ลิ้ม ได้บรรยายถึงการแยกแยะวิชาฮวงจุ้ยในแต่ละสายวิชา พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการจัดฮวงจุ้ยของสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีชื่อเสียง โดยเน้นจากภาพถ่ายของจริง เชิญไปชมบรรยากาศอันอบอุ่นกัน