เรื่องเล่าจากคุณอารมณ์ ศิษย์รุ่นที่ 10 เจ้าของธุรกิจรับทำบัญชี

คุณอารมณ์ ศิษย์รุ่นที่ 10 เจ้าของธุรกิจรับทำบัญชี ได้รับคำปรึกษาจากท่านอ.บัณฑิต ในการจัดสำนักงานและให่ช่วยหาฤกษ์ขายที่ดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพียงไม่ที่อาทิตย์ก็สามารถขายได้ทันที Amazing มาก

Project Details

  • Posted On : 24 มี.ค. 2017